نوشته‌ها

صادرات به روسیه

صادرات از ایران به روسیه

صادرات از ایران به روسیه

صادرات به روسیه

صادرات و فروش کالا در کشورهای خارجی ، ظرائف و حساسیت های خاص خود را دارد، که عدم آشنایی کافی با این موارد و همچنین عدم توجه به آنها ممکن است سرمایه گذاری های انسانی و مالی را به نتیجه نرسانده و ضرر و زیان های مختلفی را ببار آورد. در این بحث به صادرات از ایران به روسیه می پردازیم.

روسیه به عنوان چهاردهمین کشور پرجمعیت دنیا مطرح می شود. این کشور با توجه به شرایط اقلیمی سرد و زمستانی خود ، در بخش تولید کالاهای مختلف بخصوص کالاهای مصرفی ، از توان کافی برخوردار نیست لذا بیشترین کالاهای پر مصرف این کشور وارداتی می باشد. تحریم های اخیر جامعه غربی نسبت به این کشور و رفتار متقابل این کشور در بحث ممنوعیت واردات از کشورهای غربی ، فرصت بسیار خوبی را در جهت صادرات از ایران به روسیه فراهم کرده است.

در بین کشورهای همسایه ، بازار مصرفی روسیه و حجم بالای درخواست آن ، میتواند به عنوان یک عامل محرک در بحث تجارت خارجی و صادرات از ایران به روسیه مطرح گردد. بطوری که این حجم بالای درخواست باعث شده تجار و صادرکنندگان ایرانی مایل به صادرات و فروش کالای خود در این کشور باشند. اما نیازمند این حضور ، داشتن اطلاعات کافی از پیچیدگی بازار روسیه ، حضور فیزیکی و دسترسی به اطالاعات دقیق قانونی و تجارتی این کشور می باشد.

بطور کلی بر قراری ارتباط با روس ها و صادرات به روسیه تا حدودی پیچیده است و بخصوص اینکه روس ها تمایل به دریافت کالا در روسیه و پرداخت روپل دارند. اما این میتواند به عنوان یک عامل مثبت تلقی شود. که باعث ورود ارز به داخل کشور شده و در هنگام واردات بجای دلار ، به این کشور روپل پرداخت گردد.

فروش و صادرات از ایران به روسیه مانند تمام اموری که در بحث تجارت بین الملل وجود دارد نیازمند برنامه‌ریزی ، آینده نگری ، شناخت روش‌های علمی تجارت، تحرک لازم و توانایی جلب اعتماد خریداران خارجی است. به عبارتی برنامه ریزی دقیق بر پایه شرایط اقتصادی و بین المللی روسیه می تواند به عنوان عامل مهمی در بخش صادرات خارجی ایران عمل کرده و زمینه تسهیل فعالیت تجار و صادرات به روسیه را فراهم آورد.

اقلام صادراتی به روسیه

با توجه به لیست اقلام صادرات به روسیه ، به  طور  کلی  صادرات محصولات  کشاورزی به روسیه  و  صنایع غذایی بیشترین  سهم از کل واردات این کشور را به همراه داشته است. صادرات از ایران به روسیه میتواند در قالب محصولات گوشتی اعم از گوشت گوساله و گوسفند ، میوه و صیفی‌جات ، لبنیات و نوشیندنی های مختلف صورت پذیرد. بر اساس گزارش اداره گمرک روسیه ، آمار صادرات ایران به روسیه در سال ۲۰۱۷ روند صعودی داشته و با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته ، به رقم ۳۹۲ میلیون دلار رسیده است.

راهنمای تجارت با روسیه

لازم بذکر است که در بحث صادرات از ایران به روسیه ، صادرات محصولات کشاورزی به روسیه و مواد غذایی بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. اما این میزان صادرات در مقایسه با صادرات کشورهای دیگر به روسیه رقم پایینی تلقی می شود. بنابراین جهت افزایش میزان صادرات از ایران به روسیه ، بخصوص صادرات محصولات  کشاورزی به روسیه ، نیازمند توانمند سازی بخش کشاورزی داخلی ، حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی مواد غذایی ، استفاده از تخفیفات گمرکی واردات کالا به روسیه ، کاهش تعرفه صادرات، تسهیل در صدور روادید و تدوین برنامه های بلند مدت اقتصادی می باشیم.

روش های مختلفی برای صادرات کالا از ایران به روسیه وجود دارد ، اما صادرات محصولات  کشاورزی به روسیه از طریق کشتی به عنوان راحت ترین روش صادراتی به روسیه مطرح می باشد.  همچنین صادرات از ایران به روسیه می بایست بر اساس قوانین گمرکی این کشور و با نظارت مستقیم دولت صورت پذیرد. لیست اقلام صادرات به روسیه و نحوه ارسال آن ، ارزیابی کالا هنگام ورود به این کشور ، نحوه تحویل آن به خریدار ، چگونگی و شرایط پرداخت ارز برای کالای وارداتی نیز باید روشن و واضح باشد.

صادرات کالا به روسیه

در بحث صادرات از ایران به روسیه ، پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده می بایست بر اساس لیست اقلام صادرات به روسیه و پس از دریافت مجوزهای لازم از وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه ، در هنگام ترخیص و ورود به این کشور صورت پذیرد.

متاسفانه در صادرات از ایران به روسیه ، تعرفه ترجیحی وجود ندارد. به عبارت دیگر صادرات به روسیه از کشورهای دیگر ، با تعرفه گمرکی صفر صورت می گیرد اما اگر طبق لیست اقلام صادرات به روسیه ، از ایران به این کشور کالایی مشابه صادر شود می بایست تعرفه ۲۵ درصدی پرداخت شود. و این موضوع قدرت رقابتی محصولات و کالاهای ایرانی را بسیار پایین می آورد و در نتیجه توان صادرکنندگان تقلیل می یابد.

در ارتباطات تجاری ایران با روسیه مشکلات مختلفی اعم از بالا بودن تعرفه های گمرکی ، تعرفه های حمل و نقل ، مشکلات پرداخت مبالغ کالاهای صادراتی به روسیه و غیره وجود دارد. بنابراین تجار و بازرگانان ایرانی همواره با این مشکلات درگیر هستند. و می بایست مذاکرات مختلفی از طرف دولت ایران در جهت حل این موانع صورت پذیرد.

صادرات ایران به روسیه


Экспорт в россию

Экспорт и продажа товаров в зарубежных странах имеют свои особенности и особенности, поскольку из-за неосведомленности об этих случаях и недостаточного внимания к ним они могут не привести к человеческим и финансовым инвестициям и привести к различным потерям для Воспитан В этой дискуссии мы собираемся экспортировать из Ирана в Россию.

Россия является ۱۴-й по численности населения страной в мире. Из-за холодного и зимнего климата стране не хватает энергии для производства различных товаров, особенно товаров народного потребления, поэтому наиболее потребляемые товары страны импортируются. Недавний бойкот западного сообщества по отношению к стране и его взаимная взаимность при обсуждении запрета на импорт из западных стран предоставили прекрасную возможность для экспорта из Ирана в Россию.

Среди соседних стран российский потребительский рынок и высокий спрос на него можно рассматривать как движущую силу при обсуждении вопросов внешней торговли и экспорта из Ирана в Россию. Поскольку этот спрос высок, иранские купцы и экспортеры готовы экспортировать и продавать свои товары в стране. Но для этого нужно иметь достаточно информации о сложности российского рынка, физическом присутствии и доступе к точной правовой и коммерческой информации страны.

В целом, отношения России с Россией и экспорт в Россию несколько сложны, тем более что россияне склонны получать товары в России и платить рупель. Но это можно считать положительным фактором. Который запускает ввоз валюты в страну и будет выплачиваться Рупелю при импорте вместо долларов.

Продажи и экспорт из Ирана в Россию, как и все вопросы, возникающие в международной торговле, требуют планирования, перспективного признания научных методов ведения бизнеса, необходимой мобильности и способности завоевать доверие иностранных покупателей. С точки зрения точного планирования, основанного на экономических и международных условиях России, оно могло бы выступать в качестве важного фактора в иностранном экспортном секторе Ирана и облегчать деятельность торговцев и экспорт в Россию.

Согласно списку экспортных товаров в Россию, в целом экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию и пищевую промышленность составлял наибольшую долю в общем импорте этой страны. Экспорт из Ирана в Россию может осуществляться в виде мясных продуктов, в том числе телятины и овец, фруктов и овощей, молочных продуктов и различных напитков.

По данным российской таможни, к ۲۰۱۷ году экспорт Ирана в Россию увеличился, увеличившись на ۳۰ процентов по сравнению с прошлым годом до ۳۹۲ миллионов долларов.

صادرات به روسیه

Следует отметить, что в дебатах об экспорте из Ирана в Россию экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию и продуктов питания составил ۲۰۰ миллионов долларов. Но этот объем экспорта считается меньшим по сравнению с экспортом из других стран в Россию.

Поэтому для увеличения объема экспорта из Ирана в Россию, особенно экспорта сельскохозяйственной продукции в Россию, требуется расширение возможностей внутреннего сельскохозяйственного сектора, поддержка промышленных и пищевых производств, использование тарифных сокращений на импорт товаров в Россию, снижение экспортных тарифов, упрощение выдачи виз. И разработка долгосрочных экономических планов.

Есть много способов экспортировать товары из Ирана в Россию, но экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию на корабле является самым простым способом экспорта в Россию. Кроме того, экспорт из Ирана в Россию должен осуществляться в соответствии с его таможенными правилами и под прямым контролем правительства.

Список товаров для экспорта в Россию и порядок их отправки, оценка товаров при ввозе в эту страну, как они доставляются покупателю, как и условия оплаты за импортируемые товары, также должны быть понятны.

В случае вывоза из Ирана в Россию уплата таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость должна производиться на основе перечня предметов вывоза в Россию, после получения необходимых разрешений от соответствующих министерств и ведомств, на момент оформления и въезда в страну.

К сожалению, нет льготного тарифа на экспорт из Ирана в Россию. Другими словами, экспорт в Россию из других стран облагается нулевым таможенным тарифом, но если список предметов экспорта в Россию аналогичен Ирану из Ирана, должен быть оплачен ۲۵% тариф.

И это снижает конкурентоспособность иранской продукции и продукции, снижая тем самым влияние экспортеров. В торговых отношениях Ирана с Россией существуют различные проблемы, такие как повышение тарифов, тарифы на транспортировку, проблемы с оплатой экспорта товаров в Россию и так далее.

Поэтому иранские купцы всегда связаны с этими проблемами. И правительство Ирана должно проводить различные переговоры для устранения этих препятствий.